Chế phẩm kiểm soát côn trùng

Chế phẩm kiểm soát côn trùng

TÊN SẢN PHẨM : VIPESCO THÀNH PHẦN : Deltamethrin 2% . Hoạt chất dung môi hữu cơ khác 98% . CÔNG DỤNG : Chế phẩm diệt...

TÊN SẢN PHẨM : PHẤN DIỆT KIẾN VIPESCO THÀNH PHẦN : Deltamethrin 0.5% CÔNG DỤNG : Chế phẩm kiểm soát kiến . XUẤT XỨ : Công...

TÊN SẢN PHẨM : FENDONA 10SC THÀNH PHẦN : Alpha – Cypermethrin 10% . CÔNG DỤNG : Chế phẩm diệt ruồi, muỗi, kiến, gián . XUẤT XỨ...