Chế phẩm diệt chuột

Chế phẩm diệt chuột

TÊN SẢN PHẨM : STORM THÀNH PHẦN : Flocoumafen 0.005% ( 50mg/kg) CÔNG DỤNG : Trừ chuột gây hại nhà ở, kho tàng, nhà kho, đồng ruộng...

TÊN SẢN PHẨM: KLERAT THÀNH PHẦN: Brodifacoum 0.005g/kg . Phụ gia 999.95 g/kg . CÔNG DỤNG: Trừ chuột gây hại nhà ở, kho tàng, nhà kho,...